Om Oss

Hvem er vi?

Vi har mange års erfaring fra plantebransjen som gartner, gartnerieier, konsulent innen bransjen, lektor på gartnerskole og de siste årene bl.a. som leder av firmaet Green Fortune Norge AS som er spesialist på store plantevegger i offentlige og private bygg.

plantevegg
Plantevegg fra Green Fortune

Vi har i det siste fått flere og flere henvendelser fra private som ønsker plantevegg imidlertid har vi ikke i Green Fortune hatt løsninger som passer for det private markedet. Derfor har vi besluttet å gjøre noe med dette og startet et nytt firma som skal serve den private delen av markedet. Nettstedet heter plantevegg.no og firmaet er inntil videre en del av Førsund Consulting med samme adresse og kontor som Green Fortune Norge AS.

Vi tilbyr plantevegger, plantebilder/rammer og dertil hørende produkter som vanningsutstyr, automatikk og etterhvert lys. I tillegg planlegger og designer vi vegger i samarbeid med kunden samt tar oss av beplantning og igangkjøring av anlegget. Eventuelt rørlegger, snekker og elektrikerarbeid må gjøres av andre godkjente fagfolk.

Service og ettersyn av vegger kan også gjøres etter avtale.